Verzendservice

Aan uw relaties

wij nemen u alle werk uit handen

Graag nemen wij u werk uit handen en zenden vanaf ons adres rechtstreeks naar uw relaties of naar een deel van uw relaties.  Indien gewenst kunnen wij uw kaart bijsluiten. Ideaal voor als uw relaties over het land verspreid zitten of u door uw drukke bezigheden er niet aan toekomt om in korte tijd alle relaties persoonlijk te bezoeken.

Deze zendingen moeten snel en zorgvuldig kunnen plaatsvinden. Daarom is het van belang dat wij volgens één systeem werken. Hieronder vindt u de richtlijnen. Voor bedrijven die zelf pakketten naar het buitenland sturen, hebben wij een verzendtip.

Aanleveren bezoekadressen, géén postbusnummers!

Er kan uitsluitend aan bezoekadressen worden geleverd. Dat betekent dat er geen postbusnummers gebruikt kunnen worden. Let u ook op de juiste postcode behorend bij het bezoekadres? U kunt de bezoekadressen digitaal aanleveren in een Excel bestand. De naam en adresgegevens dienen verdeeld te worden over de kolommen volgens onderstaand voorbeeld.

Als u eigen adres etiketten heeft met bijvoorbeeld uw afzender, ontvangen wij ook graag per post een set uitgeprinte adressen. Zo niet, dan zullen wij een blanco etiket gebruiken voor de adressering.

Voorbeeld Excel lay out

A B C D E F G
bedrijf dhr/mevr
init. naam
straat met
nummer
evt. gebouw/
toevoeging
postcode plaats Land*

*alleen invullen voor buitenlandse zendingen. Graag groeperen.

Afleveringen in Nederland en in het buitenland

De flessen worden uitsluitend in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland afgeleverd. Over andere bestemmingen hebben wij graag eerst overleg. Binnen Nederland versturen wij uitsluitend via ons transportbedrijf. Wij hebben zeer goede ervaringen met hen. Bovendien moet de ontvanger tekenen voor ontvangst van het pakket zodat altijd te achterhalen is welke persoon het pakket heeft aangenomen.

Voor buitenlandse leveringen heeft TNT uitstekende tarieven. Elk pakket moet echter handmatig voorzien worden van een streepjescode en het adres moet handmatig op het reçu ingevuld worden. Wij behouden ons daarom het recht voor om bij grotere aantallen hogere handlings kosten te rekenen dan voor de nederlandse pakketten.

Verzendkosten

wij belasten de verzendkosten één op één aan u door. De tarieven vindt u in de prijslijst. Ook rekenen wij een kleine bijdrage in de handlingskosten.

Foutieve adressen

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het aanleveren van foutieve adressen, etiketten en digitale lijsten die niet overeenkomen etc. Wij moeten er vanuit kunnen gaan dat vanuit de digitale lijst de vrachtbrieven kunnen worden geprint bij de door u aangeleverde etiketten. Natuurlijk zullen wij in eerste instantie proberen problemen op te lossen, maar wij hebben helaas geen gelegenheid om adressen individueel te controleren.

Leverdatum adressen

Graag ontvangen wij de adressen, zowel als etiket als digitaal, een week voor de uiterste verzenddatum.

Magazijn:
Haarlemmerstraatweg 111
1165 MK Halfweg

Kantoor:
Reek 11
2121 GT Bennebroek

Bezoek op afspraak

T 020 - 407 77 14
T 023 - 584 18 92
M
06 - 514 119 89
F 020 - 407 77 19
info@champelle.nl